Her finner du oss


 


Skare-Nes AS
Nerstad Industriområde
3350 Prestfoss 
Tlf: 97 99 19 99
Faks: 32 71 18 79
E-post: kjetil@skare-nes.no

Fra Drammen til Hokksund på nordsiden av Drammenselva:
Fra Drammen ti Hokksund på sørsiden av Drammenselva: 
Fra Kongsberg til Hokksund:
Fra Hokksund /(Lerbergkrysset) til Åmot:
Fra Hønefoss til Åmot via Vikersund:
Fra Åmot til Nerstad i Sigdal Kommune:
Ved innkjørsel til Nerstad ta av Rv 287 til Nerstad Industriområde:
19 km på Rv 283
20 km på E 134
17 km på E 134
13 km på E 35
40 km på E 35
20 km på Rv 287
0,5 km

Skare & Nes AS  ::  Nerstad Industriområde  ::  3350 Prestfoss  ::  Tlf: 97 99 19 99  ::  E-post: kjetil@skare-nes.no

 sitemap
Admin