Kran

   Graver

    Dumperkasse

Informasjon om veien videre

Etter Leif Skares tragiske trafikkulykke og bortgang vil vi informere litt om hva som skjer videre i selskapet.

Skare & Nes AS eies i sin helhet av Skare Holding AS, som Leif eide 100 % av. Aksjene i Skare Holding AS er nå overtatt av Leifs barn, Signe og Jostein Skare. Signe og Jostein ønsker å videreføre sin fars livsverk.

Den daglige driften i Skare & Nes AS vil fortsette tilnærmet som tidligere. Jostein Skare går inn i den daglige driften, mens Kjetil Gjellerud er konstituert daglig leder.

Kontakt Kjetil Gjellerud, tlf. 97 99 19 99, kjetil@skare-nes.noLES ARTIKKEL, JCB MASKINER KLARE FOR LEVERING. TRYKK HER


Skare & Nes AS produserer kundetilpassede bil- og
maskinpåbygg og utfører service på anleggsmaskiner
og annet maskinelt utstyr på det norske markedet. 
 


Service: Gravemaskin, hjullaster, teletruck, loadal, komprimeringsutstyr,
lastebilekran, tømmerkran, dumper, vibroplate, lastebilpåbygg, krokløft etc.


 

 

 

Skare & Nes AS  ::  Nerstad Industriområde  ::  3350 Prestfoss  ::  Tlf: 97 99 19 99  ::  E-post: kjetil@skare-nes.no

 sitemap
Admin